Skidbladner, ska ta mig ut på resterande 70% av jordens yta!! 30 är land, trist!

Bilder på nyinvesteringen! håll till godo.

Skidbladner är i den fornnordiska mytologin guden Frejs magiska skepp i vilket alla asagudar ryms. Frej kan vika ihop skeppet och stoppa det i fickan när det inte behövs. Skidbladner har också alltid medvind oavsett i vilken riktning skeppet seglar. Skidbladner kunde segla både på land och hav.

Skidbladner byggdes av Ivaldesönerna