Innan du kallar mig rasist, lär känna mig!

Othala - hemlandets runa

Arv, ett hus, ett hem. Gruppordning, gruppvälstånd, gruppsammanhållning, enhet, tradition, kultur, nation, sociala klasser, grupptillhörighet. De processer som skapar "vi" och "dem".

Othala betyder bokstavligen hemlandet, det som kännetecknar vår grupp eller vad våra förfäder har och kan föras vidare till oss. Runan symboliserar det kulturella arvet som går vidare från generation till generation. Det som enar folket inom ett land eller landskap,och inkluderat själva marken, jorden eller egendomen, dvs. en grupps välstånd.

Runan symboliserar även det arv, jord, egendom och det kulturella som håller en grupp sammanbunden med varandra. Varje grupp hålls samman för det mesta av föreställningen om att det finns en gemensam historia eller bakgrund och ett gemensamt öde. 

Runan förknippas även med det som håller rasen eller nationen ren och odelbar. Det som leder till att nationen eller familjen på mikronivå fortplantar sig och lever vidare.

Det har sagts att Othala innehåller poentialen hos alla andra runor. Det är den genetiska visdomen som gör oss människor till mer än djur. Det är vad som leder till att ett folk romantiserar det förflutna, och ser dig själva som sammankopplade med varandra. Beroende på hur man ser på detta, kan runan handla mycket väl om hela mänskligheten som en liten folkgrupp eller själva familjen.

Runan handlar om de socio-psykologiska effekterna som håller en grupp samman, det som leder till konformitet och som samtidigt leder till att man skiljer sig från andra kulturer. De krafter som skapar "vi" och "andra". 

Det är den här runan som leder till att vi hedrar våra förfäder och de soldater som försvarade vårt land.

Othala bevarar gruppvärderingarna och kan handla alltså om en liten grupp människor på en arbetsplats eller inom familjen, eller på större skala: en kvarter, en by, en stad, en nation eller en hel nation. 

När runan ryker upp är det dags att tänka på det socio-ekonomiska-politiska tid som du lever i, situationen hemma, på jobbet, ditt sociala liv, m.m. för att dra en slutsats om vad runan betyder just för dig.

Precis som runan kan betyda gruppordning och gruppmakt, de inkludernade mekanismerna såsom trygghet, känsla av att höra samman,symboliserar den även de exkluderande mekanismerna och kan betyda uteslutning, hemlöshet, folkmord, slaveri, totalitär makt, främlingsfientlighet, rasism, mobbning.

Othala användes och används fortfarande som symbol för moderlandet och de germaniska rötterna inom nazismen och neo-nazismen. Runan används även i neo-paganism, i det här fallet enbart som symbol, utan några som helst politiska kopplingar. Den är således stulen, förvanskad och vanärad i dessa sammanhang, så jag tar tillbaka den och vårdar den!

Upp och ner: Oförmåga att känna tillhörighet, splittringar i familjen. Förlust av arv.

Baksidan upp: Värdelösa saker i arv har ett dolt värde. Du har ännu inte hittat dina rötter.

 

Ingen vet med exakthet hur gamla runorna är. Runliknande symboler i grottor härstammar från slutet av bronsåldern, cirka 1300 f kr. Runorna nämns också i Bibeln, men man tror att runorna först utvecklades för magiska ritualer för att sedan användas som ett skriftligt språk.